lise ders kitapları cevapları
  9.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları
 

Sayfa 3

Soru 2 ) Tarih önesi devirlerde bu şekiller yazı olarak kullanılırdı.İnsanlar bu şekillerle birbirlerile iletişim kurarlardı…

Sayfa 4

Soru 1) Metne göre iletişim iki kişi arasındaki her türlü anlam alışverişine denir Soru 4) Dille gerçekleştirilen iletişim hem sözlü hem de yazılı olarak gelecek nesillere aktarılmak için saklanabilir.Bu sebepten dolayı dille gerçekleştirilen iletişim diğer iletişimlerden daha da gelişmiştir

Sayfa 5

a ) çünkü ; duygularımız karşıdakine iletişimle aktarırız. b) çünkü ; isteklerimizi daha iyi belirtiriz. c) çünkü ; yardımlaşma gereklidir. d) çünkü ; anlatamadığımız birçok şeyi iletişimle anlatırız.

Sayfa 6

TABLO Gönderici (anne) , ileti (ödevini yaptın mı) , Kanal (sözlü) , Alıcı (çocuk) , Dönüt (ödevimi yaptım) bağlam (ev ortamı) Resim altındaki boşuklar ; a.Gönderici : Trafik Lambaları b.İleti : Aracın durması gerektiği c.Alıcı : Araç içindeki adam ç.Dönüt : Araç duruyor d.Bağlam : Cadde

Sayfa 7

8.ETKİNLİK : Basın milletin müşterek sesidir. 9.ETKİNLİK :Oduncu : Odun toplama zamanı Çiftçi : Hasat Zamanı Öğretmen :Okulların açılması 10. ETKİNLİK : Sosyal Gösterge : Hastanelerdeki "sus" işareti . Dil Göstergesi : Kitap Doğal Gösterge : Ağaçların Yaprak Dökmesi

Sayfa 8

12.ETKİNLİK Dil göstergesi ve dil dışı göstergeler vardır. Dil dışı göstergeler : simgeler (ör:bayrak) ve doğal göstergeler ..vs. Etkili gösterge dil ile yapılan göstergedir.

Sayfa 9

15.ETKİNLİK : kulgak / kulak , kangı / hangi , edgü / iyi , kadgu / kaygı ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 1.soru : Gönderici : baba , ileti : arkadaşlarımınız kalbini kırmamak gerektiği dönüt : arkadaşlarla kavga etmemek gerekir , alıcı : oğul

SAYFA 10

2.SORU : 1.boşluk : varlık , 2.boşluk : gösterge bilimi 3.SORU : Y , Y 4.SORU : A 5.SORU : B , 6.SORU : E , 7.SORU : B , 8.SORU : A

Sayfa 11

Hazırlık Soruları ve Cevapları soru-1)Çevrenizdeki insanlarla nasıl iletişim kurduğunuzu anlatınız. *Çevremizdeki insanlarla genellikle dil aracılığıyla iletişim kurarız.Fakat bunun dışında iletişim kurarken beden dilimizi yani jest ve mimiklerimizide kullanırız. *iletişim kurarken bazı hususlara dikkat etmeliyiz.Karşımızdaki bireye toplumsal kurallar dahilinde davranmalı ve saygı göstermeliyiz. soru-2)Konuşma yetnğnzibir süreliğine kullanamazsanız neler olabileceğini belirtiniz. *konuşmak her insanın en temel ihtiyaçalrından biridir.Bu ihtiyacı gideremeyen insan iletişimi farklı yollarla gerçekleştirmeye calısır.İnsan iletişim kurmk için jest ve mimiklerini ve ya yazıyı kullanabilir.Fakat bunların hiçbiri konusmanın yerini tutamaz.Çünkü konuşmak insanın kendini en rahat ifade ettiği iletişim şeklidir. *Doğrudandır araç istemez. soru-3)yanlış anlaşldğnz br drmda hisstklernzi söyleyiniz. *Yanlş anlaşılmak hiç kimsenin hoşlanacağı bir durum değildir.Bu yüzden kendimizi ifade ederken seçtiğimiz sözcüklere,tavrımıza,beden dilimize fazlasıyla dikkat etmeliyiz. soru-4)İletşm denince aklnza gelenleri yazınız. *İletişim denince akla insanların duygu,düşünce ve bilgilerini birbirlerine herhangi bir yolla iletmeleri akla gelir. soru-5)Bildiğiniz iletişim yollarını yazınız. *Dİlle gerçekleştirilen iletişim. *Jest ve mimiklerle grçklştrln iletşm. *Resim,şekil,çizgi gibi sembollerle grçklştrln iletşm. *simgelerle grçklştrln iletişim. İletişim Çeşitleri -Konuşarak -Yazarak -Resim çizerek -El-Kol hareketleriyle -Gazete ve Televizyon -Simgelerle

SAYFA 12

1-)Yazar coktan beri şehre inmediği için''insanları sevebilmek için'' sehre iniyor. 2-)Dil dışında bakış ,jest ve mimiklerle iletişim kurulmustur. 3-)Dil dışı yollara kurulan iletişim dille yapılan iletişim kadar etkili değildir.Dil daha etkili ve daha kalıcı bir iletişim aracıdır.Dil ile yapılan iletşim doğrudan ve araçsız oldugu için daha kullanıslıdır. 4-)Metinde dil -Alıcıyı harekete geçirme. -Sanatsal işlev ile kullanılmıştır. 5-)Uzun süre insanlardan uzak kalan yazarın insanlarla konuşmak onları sevmek ihtiyacını ne denli hissettiği,konuşmak ve sevmek ihtiyacı ile yaptıkları iafde edilmiş.

SAYFA 13

1. etkinlik-) Dil ile yapılan iletşm dil dışı iletişimden daha etkilidir.Çünküğ bu iletişim şekli ile vermek istediğimiz mesajı en kısa ve anlaşılır şekilde kolaylıkla verebiliriz. 2.etknlk-) Kullanma ve içme sularının saglıga zarar vememesi için belirli oranlarda zararlı maddelerden arınmış olması gerekir. ^^Koku bulunmamalı,çözülmş oksjen en azından litrede 6 mg olmalıdr^^ ^^Karbondiokstn bulnması az miktarda hidrokarbonat içermesi suya ayrı bir lezzet kazandırır. 3.etkinlik-) Bir fiilin hiç bir türetme eki almamış haline basit fiil denir.

SAYFA 14

3. Sorunun cevabı : Edebi İşlev 4.Sorunun cevabı : Şiirsel İşlev

SAYFA 15

8.ETKİNLİK TABLO —> Dilin İşlevleri Heyecan Bildirme İşlevi : Birden karşıma çıkmasın mı! Alıcıyı Harekete Geçirme : Hemen yanıma geliyorsun. Dil Ötesi : Nokta , cümle sonuna konulan bir işarettir. Şiirsel : Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal ! Kanalı Kontrol : Acaba sorular doğru mu cevaplandı? Göndericilik : Felsefe düşünce bilimidir. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.Dil , insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracıdır. Doğru (x) Yanlış ( ) Dil , insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır . Doğru (x) Yanlış ( ) 2.Cevap "E" şıkkıdır. Çünkü ; I . Dil Ötesi İşlev'de kullanılmıştır. II.Göndericilik III.Alıcıyı Harekete Geçirme IV.Kanalı Kontrol işlevi'nde kullanılımıştır. 3. Dilin İnsan hayatındaki Önemi sorusunun cevabına ulaşmak için tıklayın

Sayfa 17

TABLO Kültür ve DİL -İkisi de değişim içerisindedir. -İnsan ile birlikte dil ve kültür de vardır. -Millet kültürünü dil ile geleceğe taşır. -Kültür topluma ait unsurları taşır, dilde kültürü. -Dil gündelik yaşamı oluşturur, kültür düzenler.

Sayfa 19

2.yukarıdakiverilen metinlerde konuşma dilinde yazı diline…….. KONUŞMA DİLİ YAZI DİLİ ööretmen -> öğretmen duyduuma -> duyduğuma ayrılcakmışsınız -> ayrılacakmışsınız iişallah -> inşallah dooru -> doğru diildir -> değildir eyer-> eğer hakkaten -> hakikaten diyer -> diğer öörencileriniz-> öğrencileriniz üzülücez-> üzüleceğiz herkez-> herkes geş-> geç te-> de deyerinizi -> değerini v.b….

Sayfa 20

4.etkınlık ağız,şive,insan,gelenek görenek,konuşma,lehçe denir

SAYFA 21 – 22

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 1-) Dil, Yazı dili 2-)D,Y 3-)D 4-)E 5-)B 6-)D

SAYFA 23 – 24

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI 1-)A 2-)D 3-)A 4-)E 5-)A 6-)D 7-)C 8-)C

SAYFA 27

1. KÖKEN: soy, asıl. 3.kütüphanede kitaplar daha toplu, düzenli,herhangi bir kitap arandığında bulma kolaylığıolabileceği için sınıflandırılır. 4.dillerin hepsi ortak bir soya sahiptirve bu diller zaman içerisinde soylarından kopup kendi soylarını oluşturmaya başlar, akrabalıklar oluşur. 5.ortak dil ailesine mensup dillerin aynı yapıda olması gerekmez.çünkü diller sürekli yenilerme değişme içerisindedir, dil ailesinden kopabilir. 6.türk dili geni bir tarihe sahiptirve yenileşme içerisindeçeşitli kollara ayrılmıştırböylece daha geniş coğrafyalara ayrılmıştır.

SAYFA 29

1. ETKİNLİKTek Heceli Diller: Çince, Tibetçe ve Afrika dilleri. Eklemeli diller: Türkçe, Moğolca ve Macarca. Çekimli Diller: Arapça,İngilizce ve Fransızca.

SAYFA 30

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 1-) …….Akraba diller ya da diller ailesi denir. …….Hint-Avrupa 2-) Doğru Yanlış, Çünkü çekimli dildir. Yanlış, çünkü moğolcadır. Yanlış, Çünkü Bantu dil ailesindendir. 3-)E 4-)C 5-)B 6-)E 7-)A

Sayfa 31

Hazırlık 1. türk diline bilimsel olarak yaklaşılması ve dilimizin kuralalrının bilimsel metodlarla net bir şekide ortaya konulması dilin kaynağı hakkında bilgi sahibi olmamız gerektiğini ifade etmek istemiştir. 2. 8 yy göktürk yazıtlarında geçmiştir. 3. kültürel ve sosyal gelişmeler savaşlar ve göçler 4.dilde değişme:dilin zaman içinde sosyal kültürel ve siyasi nedenlerden dolayı değişim göstermesidir. dilde gelişme:dilin özünden kopmadan doğal yollarla zaman içinde gelişmesidir. dilde yozlaşma:dilin özünden uzaklaşması ve özelliklerini yitirmesidir.

Sayfa 36

3. etkinlik bilge kağan yazıtı – eski türkçe göktürk dönemi altın yaruk – eski türkçe göktürk dönemi divanü lügat-it-Türk – eski türkçe karahanlı dönemi çalıkuşu – türkiye türkçesi fuzuli divanı – osmanlı türkçesi yunus emre divanı – eski anadolu türkçesi muhakemetü’l-lügateyn – çağdaş nutuk – türkiye türkçesi devlet ana – türkiye türkçesi

Sayfa 38

ölçme değerlendirme 1.) göktürk 2.) doğru,doğru,-,yanlış 3.)e)karahanlı türkçesi

Sayfa 39- 40

test 1-b 2-c 3-a 4-e 5-e 6-d 7-b 8-d 9-a 1.soru üçüncü şahsın şiirinde noktalama işaretleri yok bu yüzden vurgu ve tonlamaya önem verilmez düz yazı gibi okunur ötekisinde ise vurgu ve tonlamya önem verilir çünkü nerde durup nerde sesimizi yükseltçeğimizi biliriz 2.soru duraklama yerleri noktaların olduğu cümleler 3.soru duraklamalar anlamı etkiler

Sayfa 45

1)perili köşk hikayesinde diyalog bölümleri farklı ses tonları ile söylenir. 2)farklı ses tonlarıyla ses tonları ile söylendikleri zaman değişlikler olur 3)arkasındaki: parlıyordu=küçük ünlü uyumuna uymaz. ünlü daralması vardır. gösterdiğim= yumuşama vardır.söyleyişiyi kolaylaştırır tavuğu=küçük ünlü uyumunu bozar. yumuşama vardır söyleyişiyi kolaylaştırır gözüyle=ünlü düşmesi,takılaşma,"y" kaynaştırma harfidir hissetmeyince=ünsüz türemesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır. hükmetmezdi=ünlü düşmesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır görünüyor=büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna uymaz !

Sayfa 47

© 5. etkinlik Bir solukta okumaya çalıştığımız metinde noktalama işaretleri yok.Bu yüzden duraklamadan,vurguya dikkat etmeden okuyoruz. Bu da metinden hiç birşey anlamamamıza sebep oluyor. Diğer metinde ise noktalama işaretleri var. Noktalama işaretlerine,vurguya,tonlamaya dikkat ettiğimiz için metin rahatlıkla anlaşılabiliyor. 6.etkinlik noktalama işaretlerine ve anlama dikkat ederim 7. etkinlik 1. zorlaştırıyor 2. eder özellikle tutukluk kusuruna sahip olan kişilerde 3. evet çünkü okuması güçlü olmayan bir kişi ikinci okumada bazı boğumlama kusurlarını düzeltebilir 4. duraklardaki nefesi göstermektedir 4.Soru = O = yuvarlak-kalın-geniş U =yuvarlak-kalın-dar A =geniş-kalın-düz Ö=yuvarlak-ince-geniş E=düz-geniş-ince I=kalın-dar-düz İ=ince-dar-düz ölçme değerlendirme 1.tonlama , durak 2.d/y 3.gi/yok/iz/tah/şak/dan/ba/du/şim/çık/lan/çü/miş/bak/bak/bek/daş/ten/yar

Sayfa 48

anlama ve yorumlama 2)vurgu ve tonlamaya dikkkat etmeliyiz.kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz. 4) söyleyişi zorlandıran ses, ''koşullandırılmıştık''

SAYFA 49

12.ETKİNLİK verdiğin budur gayretim bundan başka uyamıyorsun doktor bey, üç sepet yumurta sabah kahvaltım, teker teker sayamıyorsun doktor bey iki tabak pilav bir yanık ayran, ister yağlı olsun isterse yayvan, yanına kesiyorsun beş kilo soğan, yiyosun yiyosun doyamıyorsun doktor bey. AŞIK KARAMEHMET

Sayfa 49

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1)şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına tonlama denir. şiiri okurken nefes alıp verdiğimiz yere durak denir. 2)D,Y 3)yokmuş -muş açıkgöz -göz izmir -iz aslanağzı -na kütahya -ta gözlükçü -lük uşak -şak incelmiş -miş makedonya -don bakkal -kal babaeski -ki kelebek -le anadolu -do vatandaş -tan şimdi -di gerçekten -ten kapatıyordu -tıyordu

Sayfa 50

6.Soru sert ünsüzler yumuşak ünsüzler sürekli ünsüzler : f,h,s,ş ğ,l,m,n,r,v,y,z,g süreksiz ünsüzler: ç,k,p,t b,c,d,g 2. ETKİNLİK : AİLE : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz MİLLET:Türkçe kelimelerde iki ünsüz yan yana bulunmaz AD : – SAAT : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz TREN :türkçe kelimelerin başında iki ünsüz yan yana bulunmaz PLAN : '' '' '' '' VİRAJ :türkçe kelimeler ''J'' harfi ile bitmez JETON : türkçe kelimeler ''j'' harfi ile başlamaz KATİP : türkçe kelimeler de ince ''A'' harfi yoktur KAĞIT : türkçe kelimelerde ince ''A'' yoktur 3. ETKİNLİK ÜNLÜ (HECE DÜŞMESİ) : İLERLE- ÜNLÜ TÜREMESİ : azıcık ÜNSÜZ YUMUŞAMASI : kaşığı ÜNSÜZ TÜRMESİ : hakkı ÜNLÜ DARALMASI : anlıyor ÜNSÜZ DÜŞMESİ : yüksel- ÜNSÜZ BENZEŞMESİ: sınıfça

Sayfa 52

anlama yorumlama 1-çok, hanımeli çanakkale atatürk kelimelerinde ünlü uyumları aranmaz çnkü birleşik sözcüklerdir… (2soru): elma: "e" ince sesli "a" kalın seslidir byk ünlü uyumuna uymaz… "ANNE" : "a" kalın sesli "e" ince sessli dir byk ünlü uymna uymz… çamur: "a"düz ünlüsünden snra "a,e,ı,i," düz ünlsnden bir tnesi gelir "u"yuvarlak ünlüsü gelmez tavuk:"a"düz ünlüsünden snra "a,e,ı,i" bir tanesi gelir "u" ünsüzü gelmez 3.sorunun cevabı kalınlık incelik uyumu B.Ü.U=geliyor,gülerken,yarınki ,sabahleyin,ekşimtrak,turunçgil

Sayfa 53

tablo; Kelimeler————- Ses olayı Toprağa——- ünsüz yumuşaması omzunda—— ünlü düşmesi orağın——— ünsüz yumuşaması sarpça——– ünsüz benzeşmesi yurda———–ünsüz yumuşaması yükselen——–ünsüz düşmesi kalbe————ünsüz yumuşaması sesizce———-ünsüz türemesi alnına———- ünlü düşmesi tavrını———- ünlü düşmesi

Sayfa 54

1- b,c,d,g,ğ ünsüz yumuşaması p,ç,t,k " benzeşmesi hece düşmesi " düşmesi ünlü türemesi " türemesi 2-D,D,D,D,D 3-B 4C 5C 6A

Sayfa 55

Ölçme ve Değerlendirme 4. C) 5. C)Olayı ona da başdan sona anlat. 6. A)Elini hafifçe omzuma koydu, kulağıma eğildi. 7. Ünsüz yumuşaması ölçme değerlendirme 8.soru tablo 1-b.ü.u uyuyor………….k.ü.u uyuyor 2-b.ü.u uyuyor………….k.ü.u uyuyor 3-b.ü.u uymuYOR……….k.ü.u uymuyor 4-b.ü.u uyuyor………….k.ü.u uymuyor 5-b.ü.u uymuyor………..k.ü.u uymuyor 6-b.ü.u uymuyor………..k.ü.u uymuyor 7-b.ü.u uyuyor………….k.ü.u uyuyor 8-b.ü.u uymuyor………..k.ü.u uymuyor 9-b.ü.u uyuyor………….k.ü.u uymuyor 10-b.ü.u uymuyor(-ken ekinden dolay)………k.ü.u uyuyor..!!

SAYFA 58

5.ETKİNLİK: yanlış yazılmış kelimeler-kelimelerin doğru yazımı-yazılış sebebi – tv'de: TV de: tv büyük yazılır. – baştanbaşa: baştan başa: ikilemeler ayrık yazılır. – evde ki hesap: evdeki hesap: ek olan -ki bitişik yazılır. – deniz altı(araç): denizaltı: birleşik yazılır. – yaptıki: yaptı ki: bağlaç olan -ki ayrı yazılır. – geldi: Geldi: cümledir. cümleler büyük harfle başlar. – Ahmet bey: Ahmet Bey: özel isimlerden sonra gelen ünvanlar büyük harfle başlar. – hiçmihiç: hiç mi hiç: -mi ayrı yazılır. – gelmiyen: gelmeyen – bir takım(insanlar): birtakım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: 1- 1. boşluk: birleşik 2. boşluk: birleşik 2-D, Y, Y 3-D 4-E 5-D 6-B 7-E 8-kelimelerin doğru yazılmış halleri: burnuna, Kazakça, terk etmek, redetmek, anlayacak, büyükçek, Karabük'e 23'te 9-bağlaç olan -ki, ek olan -ki, ilgi eki olan -ki

SAYFA 62

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: 1- 1.boşluk: üç nokta 2.boşluk: iki nokta 3.boşluk: – 4.boşluk: tırnak işareti 5.boşluk: parantez 2-D, D, Y, D 3-D 4-E 5-A 6-A 7-D 8-D 9-B

SAYFA 64-65

1. A 2. C 3. A 4. D 5. E 6. B 7. B 8. B 9. C 10. E 11. D 12. A 13. B 14. C -ki, ek olan -ki, ilgi eki olan –ki

Sayfa 69

hazırlık 1 )kökler ağaçlar için önemli organlardır çünkü ağaçların hayat kaynağı can damarı kökleridir ağacın kökü kurursa ağaçta kurur 2)değiştirilirr örneğinn armut ağacınaa elma aşısı yapılırr genleriyle oynanılır elma meyve verir 3) kelimeler kök halinde bulunur veya köklere bazı eklerin eklenmesiyle oluşur 4)oluşur 5)dildeki gelişme ve değişme dilin canlı bir varlık olmasının kanıtıdır İnceleme 1) heves isim kök bil fiil göz isim ***** isim ve fiil 2)ser kök gi yapım eki le çekim eki 5)çiçek basit ayırtılmış türemiş doksan basit 2.Etkinlik isimden isim yapan kitap-çı arka-daş fiilden isim yapan kaç-ak uy-um fiilden fiil yapan anla-t isimden fiiil yapan baş-la 3.Etkinlik sırayla yasıorum doğru göz git yarat inan ağla yaş dar garip tembel süz dinle sözcüğün türetilen yeniş sözcükler arasında bir ilişki vardır çünkü kökün üstüne ekler eklenerek yapılır etkinlik 4) dil birimleri ekleri sözcüklere yeni anlam katar sözcük üretir

Sayfa 71

6.etkinlik basit kelimeler su,çabuk,adam,bardaklarıı,erkekler,kadıni ihtiyarı,kadına…türemiş kelimeler:boyacısı,satan,boyalı,şekerci,iziznli,saygılı,parl atıp,ıslanıca,boyama,işlem,tutku, birleşik kelimeler:ayakkabı ,cumartesi 7. etkinlik yapım eki almış kelimeler:ıslanınca,boyama,tutku,işlem,boyacı,izin li,şekerci,yenmiş, çekim eki almış kelimeler:bardaklarını,erkekler,ihtiyarı,kadına,ış ıdı,askerler,ediyorlardı,kişileri yapım-çekim eki almış kelime:durmadan,üstünde,işlemlerine

Sayfa 76

1-Y,D,D 2-C

Sayfa 77

3-B 4-B 5-kitab-ı ver:belirtme hali kiatb-ı kaybolmuş:iyelik eki gez-i güzeldi:fiilden isim yapan ek okul-a gitti:yönelme hali saat üçe beş kal-a geldi:zarf fiil eki eli kan-a-dı:isimden fiil yapan ek 8-kiloca o….:bakımından anlamı yürekler acısı…….:abartma anlamı böyle çocukça……:benzerlik anlamı dayımlar yaza…..:yok sınıftaki Ali’ler……:aynı adı taşıyanlar gelen misafirleri kapıda……:bulunma hali gelen misafirleri ayakta……..:bulunma hali bireden ayağa…….:ayrılma hali senden iyi arkadaş…….:ayrılma hali bence bu kazak……..:göre anlamı küçükken sıkıntıdan…….:ayrılma hali her taraf kağıttan…….:ayrılma hali bir saat önce seni okulda………:bulunma hali işe gitmek……….: yönelme hali

Sayfa 78

Hazırlık 1-)Tas:içine sulu şeyler konan kap 2-)Tam olarak yazamayız.Ancak yakın bir şekilde yazabiliriz. 3-)t.a.s seslerini duyduğumuzda zihnimizde tasın görüntüsü oluşur. 4-)Örneğin bir varlık olan bardak b,a,r,d,a,k seslerinden oluşur aklımıza bardak gelir.Bu söze katlıyoruz. 5-)Bir kelime bir iletişimde gösteren vazifesi görü.Bir kelime duyulduğu vakit kelimeyi oluşturan sesler kelimenin görüntüyle zihinde birşleşir ve böylece iletişim gerçekleşmiş olur. 1.etkinlik 1-)Kavram:Bir nesnenin zihindeki genel tasarımıdır Kavramlaştırma:Zihinde yapılan somutlaştırmadır. Terim:Bilim,sanat,meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimeye denir. İmge:zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey. 2-)Duyu organlarının dıştan algıladığı nesnenin bilince yansıyan benzeri. İnceleme 1-)hayaletler : soyut bahar : somut tepeden : somut yıldızlar : somut gece : somut haya l: soyut düşünce : soyut 2-)Somut:Beş duyu organıyla algılayabildiğimiz kavramlar somuttur.Somut kavramlar dış dünyaya bağlı olan kavramlardır.öncelikle göze hitap eder Soyut:Beş duyu organımızla algılanamaz .Şiire derinlik zenginlik katar. 5-)somutlaşırarak.

Sayfa79

2.etkinlik *trombositler,kemik iliği,damar çeperleri =Terim Parçanın bütünü tıp *estetik,zevk,zeka,irade,olgu= Terim Parçanın bütünü felsefe *Billur bir kadehe benziyırun sen =İmge olmazsa olmaz. 3.etkinlik ev=yuva,villa,yalı,kulübe,şato ,konut,daire,gecekon du,hane,daire. Anlama ve Yorumlama at : yolla ışıklarla : nurla kalbimin : yüreğimin geldim : vardım kapına : eşiğine yollardan : diyarlardan uzak : ırak şarkı : türkü . . . Anlam bozukluğu olur. 15. Etkinlik- • Aşk-ı Memnu romanında öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır. • Romanda dil göndergesel işlevdedir. • Söylenmek istenilenin karşı tarafa(alıcı) tam anlamıyla çağrışım yapması, anlatıla doğrultusunda seçilen anlatım türü ve dilin işlevi ile ilgilidir. 16. Etkinlik- • Aşk-ı Memnu romanı realizm akımı doğrultusunda kaleme alınmıştır. • Realist anlayış Aşk-ı Memnu romanındaki olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan unsurları ile romanın temasının gerçekçi bir dille anlatılmasını ve okurda gerçeklik duygusu uyandırmasını sağlamıştır. Romantizm: – Sefiller, Yazarı: Victor Hugo, Konusu: “Jan Valjan’in yaşamı” Realizm: – Madame Bovary, Yazarı: Gustave Flaubert, Konusu: Yasak Aşk 17. Etkinlik- Okuduğunuz herhangi bir romanla ilgili (ör. Aşk-ı Memnu) kişisel duygu ve düşüncelerinizi yansıtan yazılar kaleme alınız.

Sayfa 80

Ölçme ve Değerlendirme 1-somut 2-D,Y 3-C 4-D

Sayfa 83

4.Etkinlik kuşun kanadını tedavi ettirdi = gerçek anlam Uçağın kanadında arıza çıktı = yan anlam Kırıldı kanadım kaldım çaresiz = mecaz anlam Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi = terim anlam

Sayfa 84

3.Macera başlamak üzereymiş o gün, Sürücelmiş bu ateş yıllarca … istiare yapılmıştır benzetilen ateş 4.Bir ruh o derin bahçede …ruh kelimesi insan sözcüğü yerine kullanılmıştır mecazı mürsel yapılmıştır 5.Ey benim sarı tamburam, sen ne için inlersin? içim oyuk…. hem mecaz hem gerçek anlamını düşündüren sözcükler vardır tamburanın içi gerçekten oyuktur ayrıca kişi mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemiştir kinaye sanatı yapılmıştır 6.hediye namıyla bir şey gönderme…. Huzuri şair burada cimri ve bencil birisini eleştirmektedir "komşun evi yanar iken söndürme" derken tam tersini imalı bir şekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanatı yapılmıştır SAYFA 85 kara gönlümde…..:mecaz:kötü yerine kara adlandırılmış. ani bir üzüntü……:benzetme:dertlerini, sıkıntılarını alev gömleğine benzetmiş. kır ata……:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış. ayağını yorganına….:kinaye:hem gerçek anlamı hem mecaz anlamı vardır. hafız osman……..:benzetme:hafız osmanı ışıka benzetiyor. mor menekşe…….:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış. her nereye…..:tariz:gerçekten böyle birşey olmaz tam tersini kastedmek istiyor. böyle çalışırsan….:tariz:tam tersini söylemek istiyor. gönlüm gibi…..:teşhis:mektubu kişileştirmiştir. evden izin…..:ad aktarması:iç-dış ilişkisi. evden değil içindekiler kastedilmiş. şişler hazır……..:ad aktarması:iç-dış ilişkisi.mangal değil içindeki kastedilmiş.

sayfa 86

1-boşluklar *mecazı mürsel *kişileştirme *temel anlam *açık istiare 2-D,Y,D

sayfa 87

3-E 4-A 5-D 6-A 7-C

Sayfa 88

8-D 9-D 10-C

Sayfa 89

2. soru çok eşli anlamlı oldugu için 5. soru hayır yok yüz organ olarak digeri ise rakamsal

Sayfa 91

1)yazı yazmaktan elim koptu,yazın piknikte top oynuyoruz bagdan üzüm topladık.bag evinde annenlermi var ayşegül bize geldi arkadaşıma gül aldım 3 etkinlik)yaşı eş sesli güçlü)eş anlamlı aglrım)zıt anlamlı eşimiz)yakın anlamlı

Sayfa 93

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: 1-Y, D 2-eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli bu sıraya göre yazıyorum -mektep:yok-yok -endişe:yok-yok -ak:siyah-yok -yok-tembel-yok -yok-kısa-yok -surat-yok-sayı,yüzmek,para -yok-kaybet-kazan,kazanmak -kırmızı-ver-yok 3-kelimeler ve eş anlamları yaşlı: ihtiyar gelecek: istikbal hayat: yaşam tekrarla: yinele yenilgi: mağlubiyet duy: işit öykü: hikaye eser: yapıt sene: yıl akran: yaşıt şen: neşeli olasılık: ihtimal

Sayfa 95

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BOŞLUKLAR: 1-yan, mecaz, mecaz 2-D, Y, D 3-E 4-C

Sayfa 97

Hazırlık Çalışmaları 1-)Konuşmak v.b istediğini yap biliyorsun kendıne gore yap 2-)aileler oturmuş yemek yiyor dinlenenler büyük ağaçlar ne görüyorsan yaz 3-)Kelime grubu=En az İki kelimeden oluşur. 4- İnceleme

sayfa 97

1=Rivayet ederler bu kent,toprağı cevher, suyu kevser havası miskü amber hasılı cenner misali bi yermiş hele kentin ortasına öyle bir konak kurulmuşki görenlerin parmağı ağzında kalırmış. Kelime Grupları En az iki kelimeden oluşur anlam ve şekil bakımından uyumlu olması

Sayfa 98

2. Anlam bütünlügü, iki ya da daha fazla kelimenin oluşması, belirli bir düzen kural için oluşuyor. 3. Mecaz anlam kazanıyor. Monotami metin olacaktır. ECİR ve SABIR 1. 2. 3. En az iki kelimeden oluşur. 4. Kullanılamaz. Çünkü mecaz anlam taşırlar. 5. En az iki kelime, mecaz anlam, kısa ve özlü anlatım, kalıplaşmış sözlerdir ve mastar şeklindedirler. 6.

Sayfa 99

4.etkinlik: dilinde tüy bitmek: bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usanmak agzında bakla ıslanmamak: hiç sır saklamamak çenesi düşmek: çok konuşmak diş geçirememek: gücü yetmemek elinden tutmak: yardım etmek ayak diremek: inat ve ısrar etmek devede kulak: çok önemsiz ya da çok az agır başlı olmak: ciddi olmak, davranışlarda aşırıya kaçmamak el üstünde tutmak: bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek baş göz etmek: birisini evlendirmek aklı yatmak: bir işin olabilecegine inanmak ortalıgı ayaga kaldırmak: çok gürültü etmek anasının gözü: kurnaz, becerikli, çıkarcı bir ayagı çukurda olmak: yaşlı, yaşayacak az zamanı kalmış olmak.

SAYFA 101

7.ETKİNLİK BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI: -benim saçlarım -havvanın saçları -halının içi BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI: -misafir odamızdaki ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI: -okul kitabımdaki maymunun burnu 8.etkinlik: BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI: -kasabanın omzunda -kasabamızın sabahları BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI: -ayva agacına -emir dagları -gümüş rengi -gökyüzü

sayfa 102

9.etkinlik: a. – b. – SIFAT TAMLAMASI -bu ugultu -bu ateş -akşam havası -küflü aynalarında -kırık masalarında c.- ç.- 10. etkinlik : –

sayfa 103

11.etkinlik: BAGLAMA GRUBU -bilinçli ya da bilinçsiz -olay ve eylem -acı ve ıstırap -başlayan ve biten -ulaşılamayan ya da ulaşılmakta b. sıfatları baglamış. 12.etkinlik: a. EDAT GRUBU -onun tarafından sevildigim için -bir kadın gibi -o kadar -egemenligine karşı b. –

sayfa 104

13.etkinlik: zaman su gibi geçiyor. hastalandıgı için okula gelmedi. sana göre herşey kolay. tabanca ile iki el ateş ettim. sokaga dogru yürüdü. üç yıl önce okula başladı. hastalandıgından dolayı okula gelmedi. 14.etkinlik: ÜNLEM GRUBU -ey fazilet ve nezaketin payı -ey korku agırlıgından iki büklüm gezmeye alımış zengin-fakir herkes -ey hicran üzgünü ana -ey egilmiş esir baş 15.etkinlik: burada seslenme var. 16.etkinlik: UNVAN GRUBU -akif efendi -murat dayı -imdadın halil

Sayfa 106

19.etkinlik: isim unsuru + sıfat-fiil = sıfat fiil grubu çocugun üzerinden çocugun üzerinden bir kemik bırakmış bir kemik bırakmış 20.etkinlik: isim unsuru + zarf-fiil = zarf-fiil grubu üstünü örtüp üstünü örtüp purluga doldurunca purluga doldurunca

Sayfa 107

21.etkinlik: büyük basamaklı sayı + küçük basamaklı sayı = sayı grubu otuz beş otuz beş kırk yedi kırk yedi

Sayfa 108

Ölçme ve Degerlendirme 1.C 2.D 3.D 4.A 5.A 6.B 7.B 8.D 9.C 10.B

Sayfa 109

ölçme ve değerlendirme: 1-C 2-D 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-D 10-B

Sayfa 111 ve 112

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİME 1-B 2-A 3-E 4-C 5-C 6-C 7-E 8-D 9-E 10-A

Sayfa 115

Metninin altındaki soruların cevabı: 1.soru:noktayla ayrılması ve cümleyi oluşturan öğelerin bulunması… 2.soru:yüklem cümlede yargı bildirir…bu nedenle önemlidir… 3.soru:isim-fiil cümlesidir…(oradn herhangi bir cümle seç…) 4.soru:yargı üzerinde taşır.bir yüklem bir cümledir! 5.soru:kelime grupları birbirinden ayrılamaz…onlar kalıplaşmışlardır,bir bütünlerdir….!

Sayfa 116

13 ve 14. YY'ın ÖğretiCi MetinLeri ; NesirNazım'dır..

Sayfa 117

2.Etkinlik Bunlar bu atı ,düğün koşusunda koşmak için hazırlıyorlar.(bunlar:özne,düğün koşusunda koşmak için:zarf tümleci,hazırlıyorlar:yiklem) Biletlerini alıp üçüncü mevkiye yrleşince rahat ettiler.(gizli özne "onlar",üçüncü mevkiye yerleşince:zarf tümleci,rahat ettiler:yüklem)

Sayfa 118

ölçme değerlendirme 1)..geçişli fiil… ..zarf tümleci… 2) D,D,Y,D,D,Y 3-D 4-A 5-A 6-C

Sayfa 123

1)…..BASİT CÜMLE…. …..BAĞLI CÜMLE… 2) D,D 3-A 4-A 5-B 6)HALİNİ BELİRTMEK,ANLAMI PEKİŞTİRMEK İÇİN YAN CÜMLE GEREKLİDİR. 7)İSİM CÜMLESİDİR YAPISI SIRALI CÜMLE BİRLEŞİK CÜMLE:Ğ I C Ç SIRALI CÜMLE:E H A BAĞLI CÜMLE:F G BASİT CÜMLE D B

Sayfa 124

tablo birleşik cümle ğ,ı,c,ç sıralı cümle e,h,a basit cümle d,b bağlı cümle f,g 125-127. sayfalar hazırlık 1.soru: lokomotifitir. cünkü;trenin her bölmü ona bağlıdır. 2.soru:kelime grupları 3.soru:ilietişimin olması için iki kişi olması lazım.bir gönderici iki alıcı ve diğer unsurlar kanal bağlam gibi… 4.soru : ortam, mekan cok önemlidir. söylenmek istenen söz söyleneceği yerinde anlamlıdır bu karsısındaki kişinin anlaması için önemlidir.

Sayfa 127

1. etkinlik:cümlede götürüverdi kelimesi olmasaydı herhengi bir yargıya ulaşamazdık. cünkü; yargıyı bildiren bir sey olmazsa birsey anlamayız. ANLAMA YORUMLAMA 1:toplarım kelimesi yanlıştır. cünkü; özne cogulken yüklem cogul, tekilken yüklem tekil olmak zorundadır. 2.etkinlik: birinci cümle: taksiyle ikinci cümle: okula üçüncü cümle: kış mevsiminde dördüncü cümle: ben'dir.

Sayfa 132

1- D,Y 2-A 3-A 4-D 5-mişli ve dili

Sayfa 136

ölçme ve değerlendirme 1- yalnış, doğru 2- D 3- C 4- B 5- E 6- E

Sayfa 145-146 ve 147

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.)……tanım….. ……….öznel….. …..benzetme…. ……ihtimal… …….tasarı……. …öneri…… …ön yargı…….. 2.) ……tanımlama…. …..üslup….. ……karşılaştırma… ….benzetme….. ……nesnel… ….eleştri….. …varsayım….. ………öneri…. ……tasarı….. …..ihtimal…. …..ön yargı….. …neden-sonuç…. ….amaç-sonuç…. …..şart….. 3.)Y,D,Y,Y,D,D,D 4-A, 5-D, 6-B, 7-E, 8-D,9-B

SAYFA 151

7.ETKİNLİK: anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunu nedeni, cümlenim doğru biçimi sırasıyla yazıyorum -hepsi ve daha fazlası az sonra: gereksiz sözcük kullanımı: hepsi ve fazlası az sonra -fabrika ticari ve polis otosu üretimine eçen yıl ara verdi: tamlama yanlışlığı: fabrika ticari oto ve polis otosu üretimine geçen yıl ara verdi -hangisinin başarılı hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz: yardımcı fiil eksikliği: hangisinin başarılı olduğunu hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz -senin yüzünden sınıfı geçebildim: kelimelerin yanlış anlamda kullanılması: senin sayende sınıfı geçebildim -aldığı kumaşın rengini beğenmediği için geri vermeyi düşünüyor: belirtili nesne eksikliği: aldığı kumaşın rengini beğenmediği için kumaşı geri vermeyi düşünüyor -düşünceler zamanla değişirler: özne-yüklem uyumsuzluğu: düşünceler zamanla değişir -kimse seni suçlamıyor, aksine senin haklı olduğunu düşünüyor: özne eksikliği: kimse seni suçlemıyor, aksine herkes senin haklı olduğunu düşünüyor -bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı? : zarf tümleci eksikliği: bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, güçlüklerle nasıl başa çıktı? -duvarları kirletmek, yazı yazmak kesinlikle yasaktır: dolaylı tümleç eksikliği: duvarları kirletmek, duvarlara yazı yazmak kesinlikle yasaktır -görüşlerime katılmadığınızı, karşı çıkıp eleştirdiğinizi bilmiyor değilim: gereksiz sözcük kullanımı -birçok kişiler böyle düşünüyor: özne-yüklem uyumsuzluğu: birçok kişi böyle düşünüyor -güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir: aynı anlamda kelimelerin kullanılması: güç zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir

SAYFA 152

anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunun nedeni, cümlelerin doğru biçimi sırasıyla yazıyorum -yemeğine biraz tuz, biber ve limon sıktı: yüklem eksikliği: yemeğine bira tuz, biber ekti ve limon sıktı -bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar: özne-yüklem uyumsuzluğu: bu tür duygular gözlerimi yaşartır -hiçbir işlerde başarılı olamadı: özne-yüklem uyumsuzluğu: hiçbir işte başarılı olamadı -hiç kimse bir yere kıpırdamasın, yere yatsın: özne eksikliği: hiç kimse bir yere kıpırdamasın herkes yere yatsın -küçük kızın saçları bir hayli büyümüş: yanlış anlamda kullanılan sözcük: küçük kızın saçları bir hayli uzamış -kuşkusuz o da senden çok korkuyor olmalı: kelime fazlalığı: kuşkusuz o da senden çok korkuyor -iki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı: kelime fazlalığı: iki kardeşten küçüğü arkadaşımdı -bu konuyu yeniden bir hafta içinde tekrar görüşürüz: eş anlamlı kelimelerden kaynaklanan anlatım bozukluğu: bu konuyu yeniden bir hafta içinde görüşürüz -bu kouda gençleri azımsamak doğru değil: yanlış kelime kullanımı: bu konuda gençleri küçümsemek doğru değil -kuyrukta bekleyen hastalar içinde ilk muayene odasına ben alındım: kelimelerin yanlış kullanımı: kuyrukta bekleyen hastalar içinde muayene odasına ilk ben alındım -nüfus sayımı bu yıl yapıldı, bir hayli artmış: eksik kelime: nüfus sayımı bu yıl yapıldı, nüfus bir hayli artmış -siz çalmasını babamdan öğrendim: tamlama yanlışlığı: saz çalmayı babamdan öğrendim

SAYFA 153

ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 1-D, D, D, Y, Y, D 2-E 3-E 4-D

SAYFA 154

5-E 6-E 7-bahar gelince dağlar yeşil giysilerini giydiler(giydi) -yıldızlar bana bakıyor(bakıyorlar) 8-kızını çok sever, armağanlar alırdı(ona) -kimseyi küçük görmemeli, insanca davranmalıyız(herkese) 9–onu severim her konuda iyi anlaşırız -bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı 10-birçok kişiler onu övüyordu 11-bana bir zararı olmuyor aksine hep koruyordu

SAYFA 155

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: 1-B 2-E 3-D 4-D 5-E 6-A

SAYFA 156

7-A 8-D 9-B 10-C 11-C S.161 1-C 2-C 3-C 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A

Sayfa 161-162

1-C 2-C 3-C 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A

Sayfa 171

boşluk:boyut 1-D 2-Y 3-D 4-D 5-Y 6-D 3.soru etkiler okumada kolaylık bakımından sağlar

Sayfa 172-173

1)güven duygusu olmadığını ortaya koyar 2)ana düşünce gerçek dostluk.ana düşünceyle bütünlük sağlıyo 3)mesaj gerçek dostlukla ilgili mesaj verilirken bunlara gerek yok 4)dil öğeleri birleşerek kelime kelime grupları cümlelerle ifade edilir. 5)gerçek dostların birbirine güven duyması .gerçek dostları olmayanların birbirine güven duymaması 6)kısa ve acık olması net daha etkiler okuyucuyu 7) parcanın ulaşmasını sağlar önemlidir. yardımcı düşünce düşünceyi çeşitli yönlerden destekliyor tamamlıyor. 2.Etkinlik a)bazılarında ilk son cümlelerde bazılarında ise ortalarında bulunur b)anadüşünceler A.insanlar kendinden önceki yapıtlarada bakar C:süs yapayım derken şiirde anlatılanı yok etmesi c)anlatılanlardanyola çıkarak d)Parağrafın başında sonundaki cmlelerde verilir

sayfa174

paragrafta yer alan yardımcı düşünceler: 1)duyguların hatıraların ve sevgileri çiçeklerle ifade etmek güzeldir. 2)çiçekler temiz duyguları ifadeb eder. 3)çiçeklere dünyamızın güzellikleriyle bakmalıyız. paragrafın ana düşüncesi: 1)çiçeklerin dilinden konuşmak,renkli ve güzel konuşmaktır. ana düşünce ile yardımcı düşünceler arasındaki ilişki bağlam eşitliğinde: paragrafın her düşüncesi çiçek kelimesiyle biririne sağlanmış çünkü konu çiçektir.anadüşünce paragrafın ilk cümlesidir. yazar sonraki yardımcı düşüncelerle bu ilk cümledeki duyguları görüşü desteklemiştir.

SAYFA 175

ÖLÇME VE DEGERLENDİRME: 1.B 2.E 3.A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.C 9.C 10.D 11.D 179.nun 3.sorusu;aksam,polisler,kaçanlar ve ara sokaklar.4.fııl cumlelerının 6.olay paragrafı oldugu ıcın zaman sırasına gore kısı mekan ilişkisine gore sekıllenmıstır. 180.sayfadakı ılk soru;nasıl sorusuyla sorulur.2.tasfır paragrafı 3.gorme 5.bu bır tasfır paragrafıdır.yer ve gorunus sıfatlarla belırtılmıstır.sankı kelımelerle resım cızılmıstır.181.sayfadakı ılk soru;ınsanların haklarını aramak ıcın genellıkle mucadeleler sectıgı ancak konusulup anlasarak bır yol bulunabılınecegı anlatılıyor 2.dusunceyı cesıtlı yonlerden acıklamak tanımlamak ıcın bellı bır duzen ıcınde verılmıstır 3.oznellıktır cunku yazar kendı dusuncelerını verıyor 4.bır durumun nedenlerın ınandırıcı bır nıtelıkte anlatıp ortaya koymak amacıyle yazılmıstır. 182.sayfadakı ılk soru kısının bulundugu ruh halıcozumlenmeye calısmıs yasadıgı bır olay karsısındakı halı verılmeye calısılmıstır 2.ısyan pıskolojısı var 3.nesnel olanları anlattıgı ıcın 4.tahlıl oldugu ıcın konu olan kısının davranıslarından gorunusden konusmasından soz eden

SAYFA 192

1-A 2-E 3-C 4-E

SAYFA 193

5-A 6-D 7-C

SAYFA 195

1.ETKİNLİK A)Hangi durumların karşılatırıldığını yazınız. On yıl önce basılan gazete sayısı ile günümüzde basılan gazete sayısı ikisi arasındaki artış. B)Hangi durumların karşılaştırıldığını yazınız. Kitap okumayanların kitaplar hakkında ağırbaşlı konuşmaları.Kitap okuyanların da bu durumun hoşlarına gitmemeleri.

SAYFA 196

A)Konuyu somutlaştırmak için verilen örnekleri yazınız. Akropal,Ayasofya,Selçuk eserleri,Mimar Sinan,Acemi Ali,Atatürk Anıtı,İstanbul Üniversitesi,Taşkışla. B)Konuyu somutlaştırmak için verilen örnekleri yazınız. Chicago Üniversitesi profesörlerinden Bobit

SAYFA 199

1-B 2-E 3-C

SAYFA 200

4-E 5-A 6-B 7-C

SAYFA 206

1-D 2-E 3-C 4-D

SAYFA 207

5-C 6-A 7-D 8-D

SAYFA 208

9-C 10-C 11-E 
  Bugün 1 ziyaretçi (37 klik) kişi burdaydı! NE siteymiş be GİREN çıkan BELLİ değil  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SİTE İÇERİK : karma html kodlar google arama moru html kodu chat odası html kodu link vermek html kodu yeni pencerede açılma html kodu mail adesi verme html kodu sık kullanılanlara ekletme html kodu anasayfa yaptırtma html kodlar başka sayfaya yönlendirme html kodu hareketli html yazı kodları oyun html kodları saat html kodları konu ayraçları html kodları animasyon html kodları hareketli gifler html kodları mause html kodları arka font html kodları Ana sayfa, Html kodlar - javascriptler - site için gerekli olan her şey sitene ekle - hareketli gifler htmlkodları - mause htmlkodları - arka planlar htmlkodları - google kayıt , bedava site, animasyon htmlkodları - renk paleti htmlkodları - sitene ekle - chat sohbet htmlkodları - html ders - slide show - arama motoru radyo htmlkodları - oyun kodları - videolar - online tv - logo yapımı - buton yapımı - arama motorlarına kayıt - webmaster : alnumel KAYAN YAZI TAKIMLARDAN SON HABERLER TÜRKİYEM REKLAMI KÖŞE YAZARLARI BEDAVA CEP MELODİLERİ BANNER YAPIMI DİNİ TERİMLER SÖZLÜGÜ SİTENE GAZETE SİTENE DÖVİZ SİTENE MANSET HABER SİTENE HAREKETLİ SON DAKİKA RESİMLİ HABER SİTENE SON DAKİKA SABİT HABER RESİMSİZ SİTENE SOLDAN SAĞA KAYAN HABER SİTENE SON DAKİKA HABER RESİMLİ SİTENE KÖŞE YAZARLARI (YATAY) SİTENE KÖŞE YAZARLARI (DİKİNE) SİTENE ŞEHİRLERE GÖRE HAVA DURUMU SİTENE GAZETE EKLE (SABİT) SİTENE İL İL NAMAZ VAKİTLERİ SİTENE PROGRAM SİTENE ZİYARETÇİ BİLGİLERİ SİTENİ TAVSİYE ETTİRME KODU ŞEHİRLER ARASI MESAFE HESAPLAMA KODU SİNEMADA BU HAFTA KODU SİTENE CENNET TÜRKİYE TANITIM SİTENE RÜYA TABİRLERİ SİTENE OYUN BÖLÜMÜ SİTENE AŞK ÖLÇER SİTENE FIKRA MENÜSÜ SİTENE BİLİŞİM HABERLERİ KODU SİTENE GÜNCELLENEN ŞİİR BÖLÜMÜ SİTENE KIRMIZI BANTTAN KAYAN SON DAKİKA HABERLERİ
BEST FM KODU SİTENE FLASH YÜZEN BALIKLAR SİTENE BOYKOT RESİM VİDEO FİLİSTİN KODU SİTENE GİREN IP'SİNİ GÖRSÜN SİTENE DÜNYA HARİTASI LİNKE GELİNCE ÇİZGİLER OLUŞUYOR YUKARI DOĞRU KAYAN YAZI KONU AYRAÇLARI SİTENE YARIŞMAYUKARI DOĞRU AKAN YAZILAR BEST FM KODU SİNEMA HAFTANIN YENİ FLİMLERİ KODU SON DAKİKA HABERLERİ KODU ZİYARETÇİ TANIMLAMA KODU YAĞMUR DAMLALI FLASH YAZI KODU RENKLİ LED IŞIKLI YAZI KODU ONLİNE SÖZLÜK KODU Kırmızı Banttan Kayan Son Dakika Haberleri Popüler Komik Videolar Kodu Programlama Kodu Psikoloji Sözlüğü Resimli Günün Sözü En Yeni 5 Şiir Kodu Sosyal Bilimler Haberleri Şehirler Arası Mesafe Hesaplama Kodu
Tarihte Bugün Komik Yazılar Arkaplanı Misafirlerin Belirlesin Site Girişinize Flashlı Bir Açılış Kodu Çok Hoş Bir Flash Saat LEDLİ YAZI GEÇİŞİ SİTENİZİN ARKAPLANINA MİNİK KALPLER YAĞSIN TİYATRO REHBERİ-Sergilenen son oyunları görün GÜNLÜK DİZİ AKIŞI - KANAL KANAL İL İL TÜRKİYE TANITIMI
YAZI GİZLE-GÖSTER WEBDE GRAFİK ÇİZME HESAP MAKİNESİ ÇERÇEVELİ BUTON NESNE TAŞI-BÜYÜLT-KÜÇÜLT ONAY İSTEME YAPILAN İŞ YÜZDE ÇUBUĞU DİKEY PERDE AÇILIŞI PENCERE OLUŞTURMA FAREYİ TAKİP EDEN TARİH-SAAT DİNİ BİLGİLER
GOOGLE VE SİTE İÇİ ARAMA SAĞ TIKLA AÇILAN MENÜ SAYFAYLA HAREKET EDEN LİNK kömüşini.org.kömüşini.gen.tr komusini.com , komusini.net , komusini.org , yıkılmazlar, ankaragucumuz.tr.gg birdir.tr gg tr.gg tr.gg tr.gg bedava sitem tr.gg bedava sitem tr.gg , bedava-sitem , de.tl . tr.gg siteleri , adriyatik resim müzik mp3 oyun hava durumu video msn a. program nick hazırlama film izle uydu görüntü html kodları test et IQ ıesti türkiye il il türkiyem oyun serialleri güzel sözler oyunlar enlerin listesi ansiklopedi radyo tc kimlik no tv televizyon haber teknoloji bilişim haberleri klavye kısayolları aşk ölçer doğum günü hesaplama fatura sorgulama türk telekom peygamberler tarihi Kur'an-ı Kerim Kuran Kurani Chat padişah hayatı periyodik tablo koca kafalar şehitler ölmez vatan bölünmez,asker mektupları video,asker andı,asker videoları,haberler,gazete manşetleri,eğitim haberleri,şampiyonlar ligi grupları,spor haberleri,voleybol son dakika haberleri,canlı maç somuçları,süperlig puan durumu,iddaa tahmin ve yorumları,canlı tv izle,radio dinle,semihten seçme videolar,videolar,şiirli slaytlar,duygusal,komik videolar,resimler,rüya tabirleri,chat odası,oyunlar,isimler sözlüğü,psikoloji sözlüğü,online film izle,öss puan hesaplaması,süper video klipler,kız msn adresleri,t.c. kimlik no öğrenme,astroloji ve burçlar,reenkarnasyon,önceki yaşamında kimdin yaklasık kaç yasında ölceksin saçların ne zaman dökülcek v.b. msn nick olusturma modülü,uydudan dünya görüntüsü,bütün şans oyunlarının tahminleri(sayısal loto,şans topu,on numara,milli piyango v.b)gibi,tersini oku,ilginç olaylar,yaşanmış olaylar,sevgi sözleri,aşk sözleri,sevgiliye sözler,komik oyun,yabancı filmler online izle,en güzel msn ifadeleri,en güzel msn avatarları,hazır sevgi ve aşk smsleri,muhteşem video,kısa mesaj ve sms sözleri,günlük burcunuz,tv de bugün,günün güzeli,canlı iddaa sonuçları,türkiyedeki illerin tanıtımları,şans oyunları sonuçları, ÖSYM Sınav Sonuçları,ÖSS Sonuçları,KPSS Sonuçları,KPDS Sonuçları,LES Sonuçları,TUS Sonuçları,ÜDS Sonuçları,ALS Sonuçları,DGS Sonuçları,Diğer Sınav Sonuçları,ÖSYM Sınav Takvimi,haftalık sinema. sitene oyunyama,oyunhile,sohbet
,eğlence,müzik ve daha neler neler Chat,Sohbet,Eglence,video,ArabaGaleri,Oyun,DownLoad,iLginçYazıLar,KomixResim Sitemizde radyo,bilgisayarin tarihcesi,elektirik in buluşu,televizyon izle,cbox,photoshop,msn nick oluşturma,videolar,msn arama motoru,ve htlm kodları türkiye'nin en gelişmiş html ve javascript kod dünyası,haber oku,program indir,webmaster bölümü,tv izle,radyo dinle,chat yap ve ayrıca faydalı linkler İnternet Medyası Ulusal Gazeteler Yerel Gazeteler Yabanci Gazeteler Spor Gazeteleri Dergiler Borsa-Ekonomi Televizyonlar Yerel Televizyonlar Yabanci Televizyonlar Radyolar Canlı Yayinlar(Tv izle Radyo Dinle) Haber Ajanslari Bankalar Edebiyat Üniversiteler Program dowland E-Kart MP3 Online Gazeteler GSM - Cep E-Ticaret Oyunlar Arkadaslik Hosting Toplistler Online Program Siteleri Sayfa içinde chatles Faydalı Linkler Anketimiz İletişim Ziyaretci defteri Kontrol paneli Hit liste Forum ..:::WEB MASTERIMA ÖZEL:::.. Programlama ::Javascrip Kodları:: ::JAvascrip Kodları 2:: ::Javascript Kod Arsivi 3:: ::Html kod arşivi:: ::Html kod arşivi2:: ::Tüm Html renk kodları:: ::En YEni Html kodları:: ::Mouse Kodları:: ::Mouse Kodları 2:: ::Mouse Kodları 3:: ::Flash OYun kodları:: ::Flash Oyun2:: ::Sitene Sayaç Ekle:: ::Sitene Haber Ekle:: ::Sitene Spor Haberleri:: ::Pagerank Kodunu Ekleyin:: ::Türk arama Motorları:: ::Online Banner Siteleri:: ::ÇOOK Özel Kodlar:: ::Msn nick oluşturucu :: ::Sağ Tuş Engelleme kodu:: ::Yazılı komik avatarlar:: ::Sevgiliye ifadeler:: ::Dini Kodlar:: ::HTML DERSLERİ:: ::JAVASCRİPT DERSLERİ:: ::XML DERSLERİ:: ::VİSUAL BASIC DERSLERİ:: ::ASP DERSLERİ:: ::PHP DERSLERI:: ::CSS DERSLERİ:: ::Arka plan kodları:: ::Anasayfa ve favorilerime ekle kodu:: ::Sitene OSMANLI PADİŞAHLARI ekle:: ::Hit olmanın yollari:: ::Google hakkında bilmek istediklerin:: ::Tişörte mesajını yaz:: ::Sitene döviz kuru ekle:: ::Sitene Hava Durumu Ekle:: ::Sitene günün sözünü ekle:: ::Sitene Rüya Tabirleri ekleyin:: ::Sitenize Tarihte Bugün ekleyin:: ::Sitene İller Arası Uzaklık Ekle:: ::Sitene Fıkra ekle:: ::Sitene Sirin Saatler:: ::Sitene TÜRK Bayrak Kodları:: ::Sitene Psikoloji Sözlüğü:: ::Sitene Sans Oyunları Kodu Ekle:: ::Sitene Son Depremler Kodu Ekle:: ::Arama Motorlarına Kayıt ol:: ::Sitene Oyun Ekle:: ::Sitene Puzzy Koy:: ::Sitene AŞK Ölçer Koy:: ::Sitene Türkiye Tanıtım Kodu Koy:: ::Sitene Ip Nosunu Gösteren Kodu Ekle:: ::Sitene Dini Kayan Yazı Kodları:: ::Sitene online Sayac Ekle:: ::Sitene Yuotube Video İzleme Kodu:: ::Siteden Msn Açma Kodu:: ::Kayan Ledli Yazılar Kodu:: ::Sitene Renkten Renge Giren Yazı:: ::Sitene Konu Ayracı Ekle:: ::Sitene Mp3 VE İlahi Ekle:: ::Sitene Radyo Kanalı ekle:: ::Sitene Yaş Hesaplama Kodu:: ::Sitene Takvim Ekle:: ::Sitene Papatya Falı Ekle:: ::Sitene Oyun kodları(2) Ekle:: ::Sitene İSTANBUL Trafi Ekle:: ::Sitene Virüs Bilgisi Ekle:: ::Sitene En Güzel Gülleri Ekle:: ::Sitene Kazıkazan Ekle:: sanalcity , tr.gg , bedava-sitem , de.tl . tr.gg siteleri , davids89 , oyun oyna , beyaz gemi özeti , ezo gelin , komusini köyü , kömüşini köyü , kömüşini köyü sitesi , kömüşini köyü resimleri , kömüşini sitesi , kömüşini radyo , tr.gg köy , köyler , köy siteleri , sohbet , bedava sitene sohbet ekle , köyümüze uydudan bakın , kömüşini köyü uydudan görünümü , köy ziyaretci defteri , güncel anketler , köy haberleri , forum , sizden gelenler , sizin siteleriniz , kömüşini radyo , kömüşini fm , radyo frekansları , sitene radyo ekle , sizden gelenler , köylülerin resimleri , köyümüzden kareler , sizin siteleriniz , toplist , bizi destekleyenler , banner takas , online tv izle , kömüşini muhtarı , osman karakuş , abdullah bağcı , şiir dinle , şiir izle , şiirler , dernek başkanı ,dernek , yas hesapla , devlet linkleri , topliste , şehirler arası km , slayt , oyunlar , ezo gelin 1. bölüm 2. bölüm 3. bölüm 4. bölüm 5. bölüm 6.bölüm tüm bölümleri ezo gelin sitesi , birdir.tr.gg ,köy .tr .gg , allah birdir sameddir.Anasayfa , Tarihimiz , Ziyaretci Defteri , Html Kodlari , Javascript Kodları , Bedava Sitem Tasarımları , Ccs Tasarım , kod-dunyasi.tr.gg , koddunyasi.tr.gg , Kod Bankanız
Kod Dünyası Kod-dunyasi.tr.gg Html kOdları Html Kodları Tr.Gg Tr.GG Tr.Gg Tr.Gg Tr.gG Kod Dünyası Kod-Dunyasi Kod Merkezi Kod Bankası Tr.Gg Tr.gG Bedava-Sitem.Com Bedava Kodlar Bedava Forum Kur Bedava Site Kur Resimli Kod Ekleme Kodlar Html Kodlar Javascript Kodlar Css Tasarım Kodları